צור קשר

בית סילבר, אבא הלל 7, קומה 15, רמת גן

03-5762656

03-6430986

מיקוד כהסחת דעת

"להתפקס" או להתפזר? זאת השאלה עליה מנסה וישן לענות כאשר הוא מסביר את התיאוריה החדשנית שלו להצלחה.